SPIRE LAND

được thành lập với tầm nhìn và định hướng tạo lập nên một cộng đồng môi giới bất động sản chuyên nghiệp.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Phát triển cộng đồng môi giới bất động sản chuyên nghiệp, nơi mỗi thành viên là một chuyên gia môi giới bất động sản - Trở thành đơn vị tư vấn phát triển BĐS chuyên nghiệp, nơi tạo ra những sản phẩm giá trị cho chủ đầu tư, đối tác và khách hàng.

Xây dựng niềm tin với cộng sự - Xây dựng niềm tin với đối tác - Xây dựng niềm tin với khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CỘNG TÁC: Làm việc hài hòa với các thành viên trong một tập thể hướng đến cùng Win-Win.

CHUYÊN NGHIỆP: Tác phong chuyên nghiệp trong mọi hoạt động, hành vi ứng xử, trong công việc.

CHÍNH TRỰC:Hành động trung thực, có trách nhiệm và tôn trọng mọi người mọi lúc mọi nơi.

KHÁT VỌNG: Luôn mang trong mình những hoài bão lớn là người dẫn đầu trong công việc mình làm.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG